Brief dla agencji marketingowej – dlaczego jest tak ważny?

Współpraca z agencją marketingową może przynieść Twojej firmie wiele korzyści, dzięki dobrze zaplanowanym i wdrożonym kampaniom marketingowym. Aby specjaliści z agencji mogli opracować skuteczną strategię i wybrać odpowiednie narzędzia do jej realizacji, kluczowe jest poprawne określenie celu i potrzeb klienta. Informacje dotyczące firmy, kampanii reklamowej, potrzeb i wielu innych ważnych kwestii zawiera się w briefie marketingowym

Czego się dowiesz z tego artykułu?

Brief marketingowy – co to jest?

Brief Marketingowy Co To

Brief marketingowy stanowi zbiór informacji o Twojej działalności, które mają ogromne znaczenie w kontekście opracowywania skutecznej strategii marketingowej. Jest to pierwsza z form nawiązywania współpracy z agencją marketingową i jednocześnie najważniejsza. Z definicji brief marketingowy to dokument zawierający podstawowe dane potrzebne do opracowania indywidualnej strategii dla konkretnej firmy. Pozwala on specjalistom zapoznać się z sytuacją wyjściową firmy i wstępnymi założeniami współpracy. 

Informacje przekazywane w briefie dla agencji należy przedstawiać w sposób zgodny ze stanem faktycznym oraz doprecyzowywać możliwie niezrozumiałe kwestie. Wszystko po to, aby specjaliści z agencji marketingowej mogli dokładnie zapoznać się ze specyfiką branży i działalnością w danym obszarze. Dzięki pozyskanym informacjom agencja marketingowa jest w stanie dopasować działania i wybrać kanały docelowe, które będę efektywne dla tego konkretnego typu kampanii.

Dlaczego warto opracować brief marketingowy?

Wiedząc co to brief marketingowy warto skupić się na jego znaczeniu dla budowania efektywnej strategii marketingowej. Szczegółowo opracowany brief marketingowy stanowi wyjściową określającą kierunek współpracy pomiędzy agencją a klientem. Opracowanie briefu pomaga:

Brief Reklamowy Dlaczego Warto
 • poznać sferę działalności firmy, w tym najważniejsze produktu lub usługi, 
 • zrozumieć procesy biznesowe zachodzące w firmie, 
 • zidentyfikować grupę docelową, 
 • przygotować konkretną wycenę usług, 
 • zidentyfikować realne potrzeby i oczekiwania klienta, ale także problemy i wyzwania, 
 • określić priorytety, czyli wskazać które działania na danym etapie są najważniejsze i powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności,
 • wybrać narzędzia reklamowe pasujące do określonego profilu działalności,
 • dostosować działania marketingowe do określonego przez klienta budżetu, 
 • poznać klienta ale też agencję marketingową oraz jasno określić warunki współpracy,
 • uniknąć nieporozumień i konfliktów, dzięki informacjom zawartym w formie papierowej.

Nikt nie zna firmy lepiej od Ciebie, dlatego Twoja wiedza i wszelkie informacje na temat działalności są bardzo cenne w kontekście przygotowywania kampanii. Warto mieć na uwadze, że ten jeden dokument może być kluczowy zarówno dla działu reklamy, jak również dla copywriterów, osób zajmujących się pozycjonowaniem SEO, grafika opracowującego reklamy itd. Informacje z briefu ukierunkowują działania we wszystkich wymaganych obszarach i zapewniają spójność realizowanych zadań. 

Brief marketingowy może być również bardzo pomocny dla Ciebie. Dzięki niemu maksymalnie skupisz się na nowym projekcie, co skłoni Cię do przemyśleń i refleksji na temat działalności biznesowej. Niekiedy wypełniając przykładowy brief dla agencji reklamowej klienci uświadamiają sobie, że niektórych aspektów nie brali w ogóle pod uwagę, a mogą być one kluczowe dla promowania biznesu, tak jak działania konkurencji czy wcześniejsze kampanie promocyjne. 

Co powinien zawierać brief reklamowy? 

Brief dla agencji reklamowej powinien zawierać jak najwięcej informacji na temat działalności Twojej firmy. Im bardziej szczegółowe dane przekażesz, tym skuteczniej opracowaną strategię otrzymasz. Czas poświęcony na przygotowanie briefu to inwestycja, która pozwoli Ci uniknąć późniejszych poprawek oraz błędów, takich jak złe rozdysponowanie budżetu, czy niepoprawne określenie grupy docelowej. Poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie, które powinny być uwzględnione w briefie dla agencji PR

Informacje Do Briefu Marketingowego

Informacje na temat firmy

W tym podpunkcie kluczowe jest określenie branży, w której działa firma, modelu biznesowego oraz produktów czy usług oferowanych przez firmę. Ponadto należy zidentyfikować konkurencję i przekazać wszelkie informacje na temat samej działalności, czyli status firmy (np. lokalna czy międzynarodowa), ilość zatrudnianych pracowników, cechy charakterystyczne wyróżniające firmę na tle konkurencji oraz atuty przyciągające klientów. 

Informacje o produktach czy usługach

Tutaj warto określić szczegółowo, jakie produkty czy usługi oferujesz, jak szerokim asortymentem dysponujesz, czym wyróżnia się Twoja oferta, Ponadto należy zidentyfikować mocne i słabe strony produktów zwracając uwagę na opinie i recenzje klientów. Jeżeli w ostatnim czasie zostały wprowadzone zmiany w ofercie, warto o tym wspomnieć w briefie reklamowym. Przydatne są również informacje, na temat obecnych form promocji oraz systemu sprzedażowego. 

Informacje o klientach

Kluczową kwestię stanowią informacje o osobach, które są zainteresowane Twoimi produktami oraz usługami. Zbiór wszystkich najważniejszych cech Twoich klientów pozwoli Ci określić tak zwaną personę. W jej opisie należy uwzględnić jak najwięcej informacji, które mogą mieć znaczenie dla kampanii reklamowej, czyli zawód, sposób spędzania wolnego czasu, problemy i wyzwania stojące przed personą, jej dochód, wykształcenie oraz hobby. Persona powinna mieć dosyć skonkretyzowane cechy, jednak należy uważać na przesadną personalizację, która nie będzie pomocna, a może zaburzyć proces targetowania reklam.  

Brief Targetowanie

Informacje dotyczące kampanii marketingowej 

W tym miejscu ważne jest zidentyfikowanie celu kampanii marketingowej. Kluczowe jest określenie kanałów docierania do klientów, skutecznych rozwiązań reklamowych i oczekiwań w kontekście zakresu działalności. Warto zawrzeć tutaj również informacje na temat poprzednich działań marketingowych oraz problemów i wyzwań, które napotkała firma podczas realizacji działań promocyjnych. 

Budżet i czas realizacji 

Opracowywanie strategii marketingowej musi odbywać się w oparciu o założony budżet. Zaplanowanie wielkiej ilości działań realizowanych na wielu kanałach z pewnością będzie skuteczne, z tym, że prawdopodobnie nie zmieści się w Twoim budżecie. Określenie ile będzie kosztowała reklama na Facebooku nie jest takie proste i wymaga wzięcia pod uwagę wielu różnych czynników, dlatego tak ważne jest określenie budżetu, jaki w ogóle możemy przeznaczyć na działania marketingowe. Konkretna kwota pozwoli określić intensywność działań oraz wybrać narzędzia, które mogą być wykorzystane w akcjach promocyjnych. Budżet wyznaczy również czas trwania kampanii potrzebny aby osiągnąć cel.

Cel kampanii 

Określenie celu kampanii jest bardzo ważne, ponieważ to on definiuje działania i sposób mierzenia rezultatów. Jeżeli Twoim założonym celem będzie dotarcie do określonego grona nowych odbiorców, to miara sukcesu będzie zwiększona liczba klientów spełniających określone kryteria. Rezultat musi wynikać bezpośrednio z wyznaczonego celu. 

Cel Marketingowy

Najbardziej oczywistym celem każdej kampanii marketingowej jest oczywiście zwiększenie sprzedaży. Jednak warto mieć na uwadze, że kampanie reklamowe mają również inne, bardziej skonkretyzowane cele, od których zależy sposób przeprowadzania akcji promocyjnych. Do takich celów należy:

 • budowanie wizerunku firmy w obecnych i nowych kanałach komunikacyjnych,
 • docieranie do nowego grona odbiorców i pozyskiwanie klientów,
 • rozszerzenie działalności, na przykład z ogólnokrajowej do międzynarodowej,
 • szerzenie informacji na temat nowych możliwości, produktów czy usług,
 • wzmocnienie konkretnego wizerunku firmy poprzez kreowanie jej roli eksperta w danej dziedzinie. 

Sposób komunikacji między agencją marketingową a Twoją firmą 

Wyznaczenie sposobu komunikacji oraz wydelegowanie osób odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy agencją marketingową a klientem ułatwia szybkie nawiązanie relacji oraz umożliwia szybki kontakt w razie potrzeby. Ponadto wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację niweluje problem przekazywania sprzecznych informacji i powoduje, że łatwiej być w stałym kontakcie z agencją.

Dodatkowe wytyczne

W tym podpunkcie warto zwrócić uwagę na wszelkie wymagania czy informacje niezbędne do zrealizowania kampanii marketingowej. Co rozumiane jest jako dodatkowe wytyczne? Na przykład określony sposób prezentacji produktu oraz stosowanie konkretnej wersji logo czy kolorystyki określonej przez firmę itd. W tym miejscu możesz również zaznaczyć swoje wymagania dotyczące współpracy z agencją marketingową. 

Jakich błędów unikać przy tworzeniu briefu marketingowego? 

Błędy pojawiające się przy tworzeniu briefu marketingowego klienta najczęściej wynikają z niezrozumienia znaczenia i celu tego dokumentu. Zidentyfikowaliśmy pięć kluczowych błędów popełnianych przy wypełnianiu briefu.

Mała ilość czasu

Specjaliści od marketingu często wykonują wiele działań i nie mają czasu na wyjaśnienia, stąd sytuacje, kiedy wypełniają brief na szybko nie zwracając uwagi na to, że niektóre kwestie nie są oczywiste dla ludzi z zewnątrz. To bardzo poważny błąd, ponieważ poświęcenie większej ilości czasu na wypełnienie dokumentu i zawarcie szczegółowych informacji przełoży się bezpośrednio na jakość kampanii promocyjnej i jej wynik. 

Wyznaczenie kilku niezwiązanych ze sobą celów 

Z założenia jeden brief powinien służyć jednej kampanii mającej określony cel. Zbyt wiele zróżnicowanych celów i wątków poskutkuje niestety nieefektywną współpraca z agencją i wpłynie negatywnie na efekty kampanii. W przypadku, gdy zależy Ci na zrealizowaniu kilku różnych kampanii, przygotuj kilka wersji briefów dopasowanych do wyznaczonych celów. 

Bledy Przy Tworzeniu Briefu Marketingowego

Brak zaufania do agencji marketingowej

Wybór odpowiedniej agencji marketingowej może nie być łatwym zadaniem, zwłaszcza jeżeli masz specyficzne wymagania. Pamiętaj jednak, że aby kampania mogła być zrealizowana efektywnie, muszą nad nią pracować specjaliści posiadający odpowiednie doświadczenie. Jeżeli posiadasz dodatkowe pomysły co do realizowania promocji, warto przekazać je agencji i mieć na uwadze, że profesjonaliści lepiej dopasują działania i rodzaj kampanii do Twojego celu. Dlatego też warto zaufać specjalistom i dać im pole do działania. 

Brak szczegółowych danych 

W przypadku, gdy w Twojej firmie gromadzenie i analiza danych nie jest na najwyższym poziomie i ciężko uzyskać szczegółowe informacje na temat działalności, stworzenie briefu może okazać się naprawdę trudne. Jednak w takiej sytuacji nie warto się poddawać. Opracuj oraz uporządkuj dane, które posiadasz i przekaż je agencji reklamowej, która podpowie jak rozwiązać dany problem lub opracuje narzędzia do pozyskania większej ilości informacji.

Przekazanie zbyt ogólnych informacji

Ten punkt dotyczy głównie określania grupy docelowej, zwłaszcza jeżeli dana firma nie wie jak powinno się zidentyfikować klienta (personę). Wpisanie, że Twoimi usługami zainteresowani są mężczyźni w wieku 20 – 60 lat niestety nie wystarczy. Postaraj się uzyskać jak najwięcej informacji o swoich klientach, chociażby czym się interesują, gdzie pracują, ile zarabiają itd. W przypadku problemów z określeniem persony warto zwrócić się o pomoc do specjalistów z agencji marketingowej. 

Brief marketingowy – przykład 

Wzór briefu marketingowego powinieneś otrzymać bezpośrednio od agencji, której usługami jesteś zainteresowany. Najczęściej formularz marketingowy do wypełnienia przez klienta można znaleźć na stronie internetowej konkretnej agencji. Nie istnieje jeden oficjalnie obowiązujący wzór, ponieważ każda agencja ma swoje indywidualne podejście do konkretnych zagadnień. Niemniej jednak wszystkie prawidłowo wykonane briefy powinny poruszać kwestie opisane w tym artykule. 

Brief marketingowy różni się również ze względu na rodzaj działań marketingowych. Kluczowe jest zebranie w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji związanych z firmą, klientami i kampanią. Pamiętaj, że w razie wątpliwości możesz skontaktować się z konkretną agencją telefonicznie czy mailowo i dopytać o szczegóły. W przypadku, gdy specjaliści z agencji stwierdzą, że czegoś brakuje lub coś jest niejasne, na pewno skontaktują się z Tobą w celu dopytania o szczegóły. 

Poniżej przedstawiamy przykład briefu marketingowego stworzony dla klientów zainteresowanych kampanią promocyjną Google Ads, która umożliwia pozyskanie aż 1 200 zł na kampanię w Internecie. 

Brief Marketingowy Wzor

Brief Marketingowy Przyklad

Przykladowy Brief Marketingowy

Im lepiej przeanalizujesz swoją firmę, w tym jej potrzeby oraz zasoby w kontekście działań marketingowych, tym skuteczniej opracowaną strategię promocyjną uzyskasz od agencji marketingowej. Szczegółowe informacje pozwolą szybko i dokładnie opracować indywidualnie dostosowaną kampanię. 

Jeżeli jesteś zainteresowany działaniami marketingowymi realizowanymi przez emedia skontaktuj się z nami wypełniając poniższy brief.

Zapytaj o indywidualną i bezpłatną wycenę

Jesteśmy otwarci na nowe efektywne współprace i czekamy na kontakt od Ciebie! Zapraszamy!

Wypełnij brief

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co to jest brief marketingowy?

Brief marketingowy to dokument zawierający podstawowe informacje kluczowe dla opracowania spersonalizowania strategii marketingowej dla danej firmy. Agencja marketingowa przygotowuje kampanię w oparciu o informacje uzyskane od Ciebie w briefie, dlatego bardzo ważne jest rzetelne przedstawienie danych i zawarcie wszystkich niezbędnych informacji.

Co powinien zawierać brief marketingowy?

Brief marketingowy powinien zawierać przede wszystkim informacje na temat firmy i jej działalności, informacje o produktach i usługach oraz klientach, wytyczne kampanii, budżet i czas realizacji kampanii, cel działań marketingowych oraz określony sposób komunikacji między agencją marketingową a firmą. Ponadto warto tu zawrzeć wszelkie dodatkowe wytyczne i wymagania związane chociażby z używania danej kolorystyki czy konkretnej wersji logo.

Jakie są korzyści z przygotowania briefu marketingowego?

Rzetelne opracowanie briefu pozwala między innymi poznać działalność firmy, zrozumieć procesy biznesowe, określić grupę docelową, przygotować wycenę i propozycje zgodne z budżetem, określić działania priorytetowe oraz uniknąć nieporozumień poprzez spisanie w zrozumiały sposób wszelkich wymagań.

Rozwiń z nami swój biznes on-line

Autor:
Monika Rekiel Account Manager Wieloletnie doświadczenie w marketingu i obsłudze klienta pozwala mi spojrzeć na Twój biznes z szerszej perspektywy. Z uwagą zadbam o każdy detal projektu. Stawiam partnerstwo i skuteczną komunikację na priorytetowym miejscu. Aby mieć jak najlepsze efekty działań, nasza wzajemna współpraca jest kluczowa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Imię*
E-mail*
Treść komentarza*