Audyt UX / UI

Audyt użytecznościowy dostarczy informacji na temat dostosowania Twojej strony www do najlepszych praktyk pod kątem wygody użytkowników.

Audyt UX / UI

Czym jest audyt UX / UI?

Wizyta użytkownika na stronie, przeglądanie przez niego oferty sklepu online czy korzystanie z aplikacji mobilnej mają określony cel. Im jego realizacja będzie łatwiejsza i przyjemniejsza, tym bardziej pozytywne wrażenia odniesie odbiorca. Audyt UX / UI to usługa pozwalająca wychwycić błędy w projekcie, które oddalają użytkownika od realizacji celu wizyty na stronie lub w aplikacji.

Ekspercka analiza uwzględnia jednak nie tylko ocenę tego, jak od strony wizualnej prezentuje się aplikacja, sklep czy strona. Również to, z jakimi problemami może zmierzyć się użytkownik podczas korzystania z niej. Profesjonalny audyt UX / UI uwzględnia szereg parametrów skupionych wokół kluczowych momentów doświadczenia użytkownika. Cel jest jeden: wskazanie błędów projektowych i ich wyeliminowanie. Pozwala to kreować jak najlepsze doświadczenia odbiorców, a w efekcie – realizować nasze cele biznesowe.

Z jakich etapów składa się stworzenie profesjonalnego sklepu e-commerce?

W zależności od wybranej metody i potrzeb klienta audyt UX / UI może składać się z nieco innych elementów. Zazwyczaj jednak w obrębie analizy strony lub aplikacji znajdziemy następujące etapy:

audyt-ux-ui-pic-1

Wywiad z klientem

Wywiad ma na celu nakreślić cele biznesowe, dotychczasowe sposoby ich realizacji i przewagi konkurencyjne.

Analiza strony lub aplikacji

Prowadzona jest analiza z wykorzystaniem eksperckich narzędzi i ma na celu zdefiniowanie problemów, jakie może napotkać użytkownik.

audyt-ux-ui-pic-3

Opracowanie raportu

Przygotowany jest raport z przeprowadzonego audytu w formie pliku PDF z wyszczególnionymi rekomendacjami zmian w interfejsie użytkownika storny lub aplikacji.

Redesign serwisu

Aktualizacja intefejsu aplikacji przeprowadzana jest przez zespół developerski w oparciu o otrzymane rekomendacje.

audyt-ux-ui-pic-5

Badanie wpływu zmian

Ponowna analiza doświadczeń użytkowników ma na celu sprawdzenie, czy dokonane zmiany w interfejsie przyniosły pożądany efekt.

Działania, jakie finalnie zostaną wdrożone, zależą od tego, jakich wniosków dostarczy nam analiza. Być może okaże się, że sklep ma intuicyjny system płatności, jednak klienci nie mają okazji się o tym przekonać, ponieważ zniechęca ich zbyt długi czas ładowania się strony. W efekcie czego rezygnują z korzystania z niej. W innym przypadku wnioskiem może być konieczność ponownego zaprojektowania przycisków na stronie, za pomocą których można pobrać newsletter. Może tak się dziać ponieważ w obecnym projekcie nie zwracają one uwagi odbiorców. Profesjonalnie przeprowadzony audyt UX / UI wskaże konkretne obszary, których redesign znacznie wpłynie na budowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników.

Jakie są różnice między user interface a user experience?

Pojęcia UX oraz UI, choć dotyczą zbliżonych obszarów, nie powinny być stosowane zamiennie. Jako UX (ang. user expirience – doświadczenie użytkownika) możemy rozumieć całość wrażeń, jakie odnosi odbiorca podczas kontaktu z naszym produktem. W tym przypadku stroną internetową lub aplikacją. Zadaniem UX designerów jest zbieranie informacji na temat tego, jakie potrzeby, preferencje i wymagania (a w późniejszej fazie – także wrażenia w kontakcie z produktem) ma określona grupa użytkowników. W oparciu o tak zdefiniowane potrzeby tworzony jest projekt, który ma na celu jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania grupy docelowej. Dopiero na tej podstawie możemy zaprojektować UI (ang. user interface – interfejs użytkownika), czyli przestrzeń, w której te potrzeby mogą zostać zrealizowane. To właśnie w niej zachodzi kontakt użytkownika z naszą usługą i im przyjemniejsze doznania zapewni on odbiorcy, tym większa szansa na podjęcie przez niego pożądanych przez nas konwersji.

Kiedy warto przeprowadzić audyt UX / UI?

Kiedy więc warto zdecydować się na profesjonalną analizę naszej strony www lub aplikacji mobilnej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy z uwagą monitorować działania, jakie w kontakcie z naszą stroną lub aplikacją podejmują jej użytkownicy. Na audyt UX / UI warto zdecydować się m.in. wówczas, gdy:

  • tworzymy stronę internetową, sklep online lub aplikację mobilną od podstaw;
  • zauważamy dużą dysproporcję pomiędzy liczbą wejść na stronę a liczbą podjętych konwersji;
  • użytkownicy spędzają niewiele czasu na stronie lub w aplikacji;
  • obserwujemy zjawisko „porzuconych koszyków” w sklepie online;
  • nasi klienci nie powracają na stronę/do aplikacji.

Audyt UX / UI może okazać się także nieodzownym wsparciem w momencie, gdy planujemy przebudowę strony. Profesjonalna analiza to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat naszego produktu. Pozwoli ocenić jej czytelność, mobilność, szybkość ładowania. Odpowie na pytanie, jak działają poszczególne elementy strony lub aplikacji – np. formularze kontaktowe czy systemy płatności.

Ile kosztuje kompleksowy audyt UX / UI?

Cena za audyt UX / UI uzależniona jest od wielu czynników. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia decyduje o niej sam klient, wskazując zakres obszarów, które chce poddać analizie. W większości przypadków, szczególnie gdy brak nam doświadczenia w monitorowaniu i wyciąganiu wniosków z zachowania użytkowników, dobrym pomysłem będzie jednak wybór kompleksowej usługi.

To, ile kosztuje audyt UX / UI, zależy również od metody, jaką jest prowadzony oraz zakresu działań zespołu analitycznego. Warto więc zastanowić się, czy zależy nam jedynie na audycie czy także na wdrożeniu otrzymanych za jego pomocą zaleceń – np. przygotowaniu makiet i zakodowaniu rekomendowanych zmian. Audyt może kosztować więcej, jeśli ma zostać poszerzony o audyt SEO lub wdrożenie zmian nie tylko w sferze desktopowej, ale również mobilnej. Szacunkowe ceny mogą wahać się od kilku do kilkunastu tysięcy. Usługę tę warto jednak potraktować jako inwestycję. Audyt UX /UI ma w końcu na celu dopasowanie strony lub aplikacji do oczekiwań odbiorców, a w efekcie – usprawnienie produktu tak, aby jak najefektywniej realizował nasze cele biznesowe, takie jak chociażby wzrost liczby klientów, wzrost wartości koszyka zakupowego czy generowanie leadów.

Zaufali nam

01-Ministerstwo-srod
01-Mix-graf
02-Honda
03-DHL
03-Volvo
04-Hampton
04-wwf
05-Kasztelan
05-UMCS
06-Pgnig
06-UW
07-lalak
08-inter
08-politechnika-lub
09-student-travel
10-autotest
11-fcabank
12-onninen
14-Skoda
15-Sobianek
17-zagiel
18-szczepan
20-Tutlo
21-Metrobikes
24-Kuchnia
27-terme
28-Franczewska
29-Kursor
30-paderewski

Rozwiń z nami swój biznes on-line