Strategia marki

Tworzymy strategie komunikacji marki z klientami ze szczególnym uwzględnieniem jej obecności w kanałach internetowych.

Strategia marki

Czym jest strategia marki?

strategia-marki

Strategia marki to zbiór elementów składających się na długofalowe działania służące rozwojowi danego brandu. W przeciwieństwie do kampanii, strategię cechuje pewien stopień ogólności oraz wieloaspektowość. Dobrze stworzona strategia marki ukazuje jej osobowość, a także wartości, jakimi się kieruje oraz cele, do których marka dąży. Kierunek rozwoju firmy, instytucji, marki osobistej zawiera ponadto swego rodzaju elementy pozycjonujące. Są to składniki określające to, czym jest marka oraz jak chce być postrzegana w oczach swoich odbiorców, interesariuszy i innych grup będących w jej otoczeniu.

Strategię marki można nazywać inaczej kompleksowym planem działania nastawionym na jasno określony, długofalowy cel. Niekiedy jest nim wzrost świadomości marki, budowanie jej wizerunku, poprawa rozpoznawalności marki na tle konkurencji. Do tego także wzrost lojalności klientów czy pozyskanie nowych ambasadorów. Strategia marki jest więc nastawiona zarówno na cele biznesowe jak i wizerunkowe. W skład strategii wchodzi szereg pojedynczych elementów i aktywności. Wpływają na dany brand i stanowią przejawy realizacji ogólnej strategii rozwoju.

Z jakich etapów składa się proces tworzenia skutecznej strategii marki?

strategia-marki-obrazek-1

Krok 1

Pierwszym etapem tworzenia skutecznej strategii marki jest precyzyjne określenie, co jest celem marki, jaka jest jej misja i wartości oraz czym wyróżnia się na tle konkurencji.

strategia-marki-obrazek-2

Krok 2

 Drugim etapem jest dokładne przeanalizowanie targetu, czyli grupy docelowej, do której marka kieruje swój produkt. Tutaj warto odpowiedzieć na pytanie: kto jest odbiorcą moich produktów, usług czy treści? Im precyzyjniej określi się target, tym lepiej można dostosować strategię do potrzeb odbiorców.

Krok 3

Przechodzimy do budowy strategii. Określamy główny, długoterminowy cel oraz cele szczegółowe wraz z omówieniem identyfikacji wizualnej marki i proponowanych partnerów. Analizujemy, jakimi kanałami możemy docierać do targetu, które z nich są naszymi kluczowymi oraz w jakie warto zainwestować więcej, np. w płatną reklamę.

Krok 4

Następnie planujemy, jakie treści będą publikowane w poszczególnych kanałach oraz z jaką częstotliwością. Warto mieć przygotowane treści z dużym wyprzedzeniem, jednak skuteczna strategia zakłada przestrzeń na tak zwany real time marketing, czyli działania marketingowe nawiązujące do bieżących wydarzeń. 

Jakich efektów możesz się spodziewać po wdrożeniu wysokiej jakości strategii marki?

Wdrożenie wysokiej jakości strategii marki niesie firmie, organizacji czy osobie (w przypadku marki osobistej) szereg korzyści, zarówno wizerunkowych, jak i finansowych. Długoterminowość działań komunikacyjnych pozwala kreować spójny obraz marki w oczach odbiorców, co w konsekwencji wpływa na rozpoznawalność marki. Punktem, do którego dążą marki jest tak zwany Top of Mind. Oznacza to bycie firmą, która przychodzi na myśl konsumentom w pierwszej kolejności po usłyszeniu danego hasła.

Wysokiej jakości strategia zakłada osiąganie celów, które wpływają na rozwój marki. Budowanie oraz wzmacnianie relacji ze swoimi odbiorcami czy potencjalnymi słuchaczami, użytkownikami bądź klientami to doskonała inwestycja w przyszłość marki. Dzięki temu można również lepiej poznać swoich odbiorców. Tak możesz wejść z nimi w kontakt, a finalnie mówić z nimi jednym głosem i precyzyjniej odpowiadać na ich potrzeby. Wdrożenie wysokiej jakości strategii pozwala ponadto poszerzać liczbę fanów czy ambasadorów danego brandu. Może się to bezpośrednio przełożyć się na zysk w firmie. Im bardziej atrakcyjni będziemy w oczach klientów, tym chętniej będą oni polecać markę swoim przyjaciołom, znajomym czy rodzinie. Dzięki takim rekomendacjom ufa się najbardziej.

Strategia marki – ile to kosztuje?

Koszt opracowania strategii marki może być bardzo różny. Jest to bowiem zależne od wielkości brandu, ponieważ im większa marka, tym prawdopodobnie stosuje więcej kanałów komunikacyjnych, wymaga więcej treści ze wzmożoną częstotliwością, a dodatkowo konkuruje z graczami, których trudno pokonać.

Niektóre marki są nowe, zatem zbudowanie ich od początku wymaga bardzo gruntownego przeanalizowania każdego aspektu związanego z firmą, jej wizją, misją czy konkurencją, stworzenia nazwy, logotypu czy całej identyfikacji wizualnej. Niektóre marki nie mają ściśle określonego celu, ich charakter bywa rozmyty. Inne natomiast są dobrze ugruntowane, ale potrzebują odświeżenia czy wprowadzenia niedużej zmiany bądź rebrandingu. Niektórzy preferują stworzenie strategii marki na określony czas, np. planu komunikacji uwzględniającego kilka najbliższych miesięcy, a inni podchodzą do kwestii strategii długofalowo, planując działania na kolejny rok. Wobec tego koszt zrealizowania kompleksowej strategii marki może wynosić od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy.

Zaufali nam

01-Ministerstwo-srod
01-Mix-graf
02-Honda
03-DHL
03-Volvo
04-Hampton
04-wwf
05-Kasztelan
05-UMCS
06-Pgnig
06-UW
07-lalak
08-inter
08-politechnika-lub
09-student-travel
10-autotest
11-fcabank
12-onninen
14-Skoda
15-Sobianek
17-zagiel
18-szczepan
20-Tutlo
21-Metrobikes
24-Kuchnia
27-terme
28-Franczewska
29-Kursor
30-paderewski

Rozwiń z nami swój biznes on-line