Audyt Google Ads

Przeprowadzimy kompleksowy audyt Twojego konta reklamowego Google Ads, wskażemy nieprawidłowości i zarekomendujemy zmiany.

Audyt Google Ads

Czym jest audyt reklam Google Ads?

Audyt Google Ads to szczegółowa analiza dostępnych na danym koncie Ads kampanii reklamowych pod kątem struktury, ustawień, słów kluczowych, ustawień reklam oraz konwersji. Czynności te pozwalają wykryć i usunąć błędy, co pozwala wykorzystać w maksymalnym stopniu potencjał kampanii.

Audyt Google Ads kończy się przedstawieniem analiz z obszarów, w których przeprowadzenie zmian może podnieść konwersję kampanii. Optymalizacja reklam na podstawie danych uzyskanych z audytu, pozwala wyeliminować przypadkowe kliknięcia, które pochłaniają budżet, a także obniżyć koszty. Ponadto reklamy remarketingowe ponownie przyciągają użytkowników na stronę, którzy przerwali proces zakupu. Końcowym efektem audytu jest zwiększenie zwrotu inwestycji w reklamę.

Kiedy warto przeprowadzić audyt reklam Google Ads?

Audyt Google Ads należy przeprowadzić, jeśli uzyskiwane wyniki z przeprowadzanych kampanii nie przynoszą oczekiwanych efektów, rozpatrując kluczowe parametry w odniesieniu do charakterystyki i specyfikacji branży. Z usług może skorzystać każda firma, która wykorzystuje reklamy Google Ads, bez względu, czy są one obsługiwane przez wewnętrzny zespół, niezależnego specjalistę, czy agencję marketingową.

Z jakich elementów składa się audyt reklam? Jakich wniosków można się spodziewać?

Profesjonalny audyt Google Ads składa się z kilku elementów stanowiących podstawę poprawnego funkcjonowania zarówno konta reklamowego, jak i samych kampanii. Analiza każdego z nich jest niezbędna do zoptymalizowania skuteczności działań. Audyt reklam Google Ads obejmuje szerokie działania, takie jak:

  • Połączenia z usługami Google

Pierwszym etapem jest sprawdzenie połączenia konta Google Ads z kontem Google Analytics. To obowiązkowe elementy audytu Google Ads, ponieważ poprawna integracja tych usług pozwala śledzić wyniki kampanii. Kolejnymi kluczowymi usługami są Google Merchant Center, YouTube lub Google Search Console. Ostatnia usługa jest przydatna do analizy wyników w przypadku reklam tekstowych.

  • Sprawdzenie poprawności wdrożenia kodów śledzących oraz konwersji

To element audytu, w którym sprawdzana jest poprawność wpięcia kodu śledzącego na stronie internetowej oraz sprawdzenie poprawności wdrożenia konwersji i wyznaczonych celów reklamowych.

  • Struktura kampanii

Poprawnie zaplanowana struktura kampanii reklamowej pozwala uzyskać maksymalną konwersję oraz uniknąć marnowania budżetu na kliknięcia przez przypadkowe osoby. Kluczowe jest sprawdzenie konta Google Ads oraz czy używanie danego podziału jest uzasadnione. Analizuje się, czy kampanie brandowe, zasięgowe i efektywnościowe są prawidłowo wyszczególnione w strukturze oraz ich nazewnictwo, które powinno pozwalać na łatwe odnalezienie. Ponadto sprawdzany zostaje układ grup reklam, który powinien być spójny oraz zgodny z promowanymi produktami/usługami.

  • Poprawne ustawienia reklam

Czynności audytu Google Ads polegają na sprawdzaniu, czy typy kampanii zostały prawidłowo wybrane. Nie należy łączyć sieci wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową, lecz warto prowadzić działania osobno w każdej z tych sieci. Sprawdzeniu zostaje poddane wyświetlanie i rotacja reklam pod kątem skuteczności. Czynności te obejmują również: kierowanie na lokalizację, język, harmonogram oraz wysokość stawek w stosunku do dni tygodnia, pory dnia oraz urządzeń, na których wyświetlają się reklamy. Podczas audytu sprawdza się, czy dzienny budżet jest poprawnie rozłożony w ciągu dnia na wszystkie aktywne kampanie.

  • Optymalizacja reklam

To kluczowy element audytu Google Ads, ponieważ  komunikaty oraz styl muszą być dopasowane do grupy docelowej. Reklamy muszą być zgodne z wymaganiami redakcyjnymi oraz zawierać przekonujące wezwanie do działania. Ważne jest maksymalne wykorzystanie ilości znaków w opisie i nagłówkach. Podczas audytu sprawdzana jest zgodność tekstu z oferowanym produktem lub usługą, dzięki czemu w reklamy klikają osoby zainteresowane ofertą. Analizuje się też wyświetlanie reklam w sieci oraz przeprowadzone testy A/B – jeśli takie były.

  • Słowa kluczowe

Ten element audytu Google Ads ma na celu sprawdzenie, czy w reklamie zostały trafnie użyte słowa kluczowe oraz odpowiednie stawki za kliknięcie. Ważne jest sprawdzenie listy wyszukiwanych fraz w każdej kampanii, oraz zweryfikować dodaną listę słów wykluczających. Mało rozbudowana lista sprawia, że budżet jest w dużym stopniu marnowany. Z kolei za długa lista słów wykluczających ogranicza kampanie.

  • Remarketing

W przypadku prowadzonych kampanii remarketingowych, podczas audytu sprawdzane zostają wdrożone kody remarketingowe czy ich typ dopasowany jest do odpowiedniej branży. Na tym etapie, dokładnej analizie podlegają listy remarketingowe, zarówno na koncie Google Ads, jak i na koncie Google Analytics. Sprawdza się, czy używanie list jest rzeczywiście zasadne oraz ich poprawność. Często występującym błędem jest brak zaawansowanych list remarketingowych, natomiast wyeliminowanie tego błędu znacznie zwiększa efekty w kampanii reklamowej.

  • Kampanie w sieci reklamowej

To element audytu, w którym sprawdza się, czy reklamy są odpowiednio kierowane z uwzględnieniem takich czynników, jak: zainteresowania, słowa kluczowe, odbiorcy na rynku, miejsca docelowe, tematy, demografia oraz listy remarketingowe. Każda grupa powinna składać się z grafik o różnych wymiarach i nagłówkach oraz posiadać limity wyświetleń na użytkownika (tzw. capping). Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie skuteczności każdej reklamy i wykluczenie tych, które są nieskuteczne.

  • Kampanie produktowe

Częstym błędem jest brak podziału produktów na grupy reklamowe i prowadzenie działań reklamowych opartych wyłącznie na jednej grupie. Natomiast podział produktów oraz optymalizacja kampanii pozwala zmniejszyć koszty nawet do 30%. Dzięki temu można przeznaczyć zaoszczędzony budżet na inne kampanie i tym samym generować większy zysk w firmie. Ważne są też wskaźniki kampanii: współczynnik klikalności, średnie CPC, konwersje, współczynnik konwersji i współczynnik odrzuceń. Powinny utrzymywać się na odpowiednich poziomach, aby kampania była opłacalna.

Ile kosztuje kompleksowy audyt reklam Google Ads?

Koszt audytu Google Ads ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich obszarów aktywnych kampanii. Po zakończonym audycie specjalista przedstawia klientowi wykryte błędy w danych obszarach oraz omawia zmiany, które należy wdrożyć podczas podejmowania następnych działań reklamowych. Dzięki temu pieniądze zainwestowane w audyt szybko się zwracają, a kampania zaczyna przynosić oczekiwane zyski. Warto wiedzieć, że audyt należy przeprowadzać systematycznie, ponieważ przyzwyczajenia klientów zmieniają się w szybkim tempie. Natomiast skuteczna kampania powinna być dopasowana do grupy docelowej.

Zaufali nam

Rozwiń z nami swój biznes on-line