Audyt Facebook Ads

Audyt Facebook Ads

Czym jest audyt reklam Facebook Ads?

Audyt Facebook Ads to usługa polegająca na kompleksowym i dokładnym zweryfikowaniu poprawności i skuteczności stworzonych reklam. Specjaliści przeprowadzający audyt sprawdzają wszystkie czynniki. Zwłaszcza te które wpływają na zasięg i efektywność kampanii reklamowych dostępnych do wglądu na danym koncie reklamowym.

W skład elementów, które są kontrolowane podczas audytu wchodzi ponad 40 czynników wpływających na jakość reklamy. Są to przede wszystkim treść reklamy, docelowa grupa odbiorców, targetowanie czy konfiguracja i ustawienia zaawansowane konta. Podczas audytu kontrolowane jest również odczytywanie reklam przez Google Analitycs. Weryfikacja tych elementów pozwala sporządzić ocenę poprawności konta oraz publikowanych reklam. 

Audyt Facebook Ads kończy się sporządzeniem przez eksperta wnikliwego i szczegółowego raportu. W nim znajdują się między innymi zidentyfikowane nieprawidłowości oraz wskazówki i rekomendacje zmian jakie należy wprowadzić aby zwiększyć efektywność reklam. 

Kiedy warto przeprowadzić audyt reklam Facebook Ads?

Audyt Facebook Ads warto przeprowadzić zawsze wtedy, gdy pojawia się podejrzenie, że reklama nie jest na tyle efektywna, na ile być powinna, a tym samym przepala budżet firmy.
Poza tym audyt warto przeprowadzić w sytuacji, kiedy:

  • chcemy sprawdzić efektywność reklamy i możliwości jej dotarcia do potencjalnych klientów,
  • reklamy nie przynoszą pożądanych efektów, na przykład w postaci wzrostu sprzedaży czy ruchu na stronie internetowej,
  • chcemy w przyszłości samodzielnie zajmować się projektowaniem i udostępnianiem reklam. Przeprowadzenie audytu jest dobrym rozwiązaniem, jeśli użytkownik chce nauczyć się, jak prawidłowo tworzyć zestawy reklamowe i korzystać z narzędzia jakim jest Facebook Ads. Raport podsumowujący przedstawia wszystkie popełnione wcześniej błędy oraz wskazuje propozycje rozwiązań, dlatego może służyć poniekąd jako instrukcja na przyszłość,
  • chcemy sprawdzić efektywność pracy podmiotów zajmujących się marketingiem i reklamą w przedsiębiorstwie (agencje reklamowe, samodzielni specjaliści, freelancerzy),
  • chcemy uzyskać niezależną opinię na temat samego przekazu reklamy i odbioru kampanii przez osoby z zewnątrz.

Z jakich elementów składa się audyt reklam Facebook Ads? Jakich wniosków można się spodziewać?

Audyt Facebook Ads składa się zazwyczaj z kilku etapów. Najpierw specjaliści zapoznają się z indywidualną sytuacją klienta, jego ofertą, reklamą i docelową grupą odbiorców, do której klient chce dotrzeć. Ta wiedza jest niezbędna do przeprowadzenia audytu. 

Następnie osoba audytująca przechodzi do jednej z najważniejszych części audytu, czyli analizy poprawności instalacji Piksela. Jeśli kod piksela zostanie nieprawidłowo zaimplementowany, to analiza konta może być bardzo utrudniona a dane wynikowe błędnie zinterpretowane. 

Kolejnym etapem jest dokładna analiza reklam i prowadzonych kampanii. Z analizy wynikają ewentualne błędy i nieprawidłowości, które później pojawią się w raporcie. Analityk wskazuje również własne propozycje rozwiązań, które jego zdaniem sprawdziłby się lepiej. 

Targetowanie reklam, czyli analiza określonej grupy odbiorców to kolejny etap audytu. Specjalista analizuje korelacje pomiędzy reklamą a przypisana jej grupą odbiorców i sprawdza poprawność tej korelacji. Ten element pozwala sprawdzić, czy reklama dociera do właściwej i maksymalnej grupy odbiorców.

Ostatnim etapem jest sporządzenie raportu, w którym audytujący wyciąga wnioski, wymienia popełnione błędy oraz rekomenduje działania, jakie należy podjąć aby je wyeliminować.

Ile kosztuje kompleksowy audyt?

Cena audytu Facebook Ads w dużym stopniu zależy od jego zakresu. Pełen audyt reklam Facebook Ads obejmuje wszystkie wymienione etapy, wraz ze szczegółową analizą wszystkich ostatnich kampanii. Cena audytu to koszt zaczynający się od 800 – 1300 zł i sięgający nawet kilku tysięcy – wszystko zależy od wielkości konta reklamowego, ilości przeprowadzonych działań w zakresie audytu, czy też szerokości oferty. 

Audyt można również przeprowadzić w wersji ograniczonej, która zazwyczaj nie obejmuje analizy Piksela oraz dotyczy reklam i kampanii tylko z ostatniego okresu. Takie audyty można wykonać za cenę około kilkuset złotych.

Audyt Facebook Ads często wykonuje się w pakietach, które obejmują dodatkowo analizę innych mediów społecznościowych, kont reklamowych oraz pozostałych elementów marketingu internetowego.  

Zaufali nam

Rozwiń z nami swój biznes on-line