Kampanie reklamowe Gron Tour

Kampanie reklamowe Gron Tour

Realizacja dla firmy:

Gront Tour

Zakres prac:

Prowadzenie i optymalizacja kampanii reklamowych Google Ads, Optymalizacja pliku produktowego, Analityka i raportowanie.

Efekty pracy:

Wygenerowanie 185 połączeń telefonicznych w 30 dni.

Systemy i technologie:

Google Ads, Google Analytics.

Rozwiń z nami swój biznes on-line