Nowe zasady reklamy adwokackiej – rewolucja w polskiej adwokaturze!

W świetle rosnącej konkurencji w sektorze prawniczym, możliwość reklamowania pomocy prawnej staje się ważnym zagadnieniem wymagającym głębszego zrozumienia. Dotychczas, przepisy prawne przewidywały sankcje dyscyplinarne dla adwokatów, którzy podejmowali się reklamowania swoich usług. Ze względu na wiele restrykcji w tym obszarze, prawnicy starali się znaleźć różnorodne, alternatywne metody promowania swojej działalności. Na szczęście nadszedł czas na zmiany… Otóż, w maju 2023 roku podczas plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej przegłosowano zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu dając prawnikom szansę promowania swoich usług, ale tylko pod pewnymi warunkami. Więcej w poniższym artykule! 

Czego się dowiesz z tego artykułu?

  Reklama – prawo czy przywilej dla określonych grup?

  Reklama niezaprzeczalnie jest ściśle związana z gospodarką opartą na wolnym rynku. Dzięki swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, powstała intensywna konkurencja między różnymi podmiotami, które dążą do maksymalizacji zysków poprzez sprzedaż swoich towarów lub usług. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z możliwości, jakie oferuje reklama.

  Calkowity Zakaz Reklamy Adwokackiej

  Do maja 2023 roku przykładem grupy objętej całkowitym zakazem reklamowania byli adwokaci. Jak głosił paragraf 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej “„Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego”. 

  Zgodnie z takim porządkiem prawnym, prawnik, który promował swoje usługi podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przykładowo, adwokat reklamujący swoje usługi na Facebooku, naruszający zakaz reklamy, w większości przypadków musiał liczyć się z koniecznością uregulowania wysokiej kary finansowej, co skutecznie zniechęciało członków adwokatury do promowania usług. 

  Całkowity zakaz reklamy adwokackiej a realia rynku prawniczego

  W ostatnich latach liczba adwokatów znacząco wzrosła, co skutkuje wysokim nasyceniem rynku prawniczego. W dzisiejszych warunkach, sam wysoki standard świadczonych usług prawnych nie zawsze wystarcza, aby skutecznie konkurować o klientów. Choć profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu zawodu są ważnymi formami promocji usług adwokackich, obecnie konieczne staje się podjęcie dodatkowych działań w celu zdobycia uwagi klientów.

  Warto również zauważyć, że oprócz jakości usług, klienci zwracają uwagę na ich cenę, nie tylko w przypadku usług prawnych, ale także w innych dziedzinach. Zgodnie z artykułem 16 punkt 1 Ustawy – Prawo o adwokaturze, „opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem”, jednak dalsze ustępy tego przepisu wyraźnie określają minimalne stawki za czynności adwokackie oraz opłaty przed organami wymiaru sprawiedliwości, ustalone przez Ministra Sprawiedliwości. W rezultacie możliwość konkurowania między adwokatami wyłącznie poprzez „cenę” świadczonych usług jest w pewnym stopniu ograniczona, chociaż nadal możliwa.

  Zniesienie całkowitego zakazu reklamy adwokackiej – 26.05.2023 rok

  Zniesienie Calkowitego Zakazu Reklamy Adwokackiej

  Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi obowiązującymi od 26 maja 2023 roku, adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej, jednak tak aby nie naruszać godności zawodu. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że od teraz adwokat ma możliwość promowania swoich usług, ale z pewnym zastrzeżeniem: prawnik nie może wykorzystywać reklamy porównawczej oraz współpracować z kancelariami odszkodowawczymi. Od momentu zniesienia całkowitego zakazu reklamy adwokackiej, reklama zastępowana zwrotem “informacja handlowa” jest jak najbardziej dopuszczalna. 

  Reklama adwokacka – informacja handlowa na nowych zasadach 

  W dokumentach informację handlową określono jako „każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata”. Jednak, jak już wspomnieliśmy, Kodeks Etyki Adwokackiej jasno precyzuje na jakich zasadach może odbywać się owo promowanie usług. 

  Zapytaj o indywidualną i bezpłatną wycenę

  Jesteśmy otwarci na nowe efektywne współprace i czekamy na kontakt od Ciebie! Zapraszamy!

  Wypełnij brief

  Informacja handlowa a zasady etyki i godności zawodu

  Projekt przewiduje, że adwokat będzie nadal zobowiązany do przestrzegania zakazu korzystania z informacji handlowej, która narusza godność innych osób. Ponadto, zakazuje się adwokatom ujawniania tajemnicy adwokackiej, łamania zasady lojalności i koleżeństwa oraz stosowania porównań, które są nierzetelne, podstępne, nieprawdziwe, natarczywe lub niestosowne. Adwokat nie może przedstawiać informacji, które mogą sugerować określone wyniki świadczonej pomocy prawnej, a także powoływać się na znajomości lub wpływy.

  Ponadto, adwokat nie może wprowadzać w błąd ani wykorzystywać błędów, nadużywać zaufania, wykorzystywać łatwowierności, przymusowego położenia, braku wiedzy lub doświadczenia odbiorcy. Nie można również odwoływać się do emocji lub uczuć oraz umieszczać informacji lub odniesień, które nie są zgodne z wykonywaniem zawodu adwokata. Ważna jest również dbałość o wybór dobrego miejsca, gdzie ma się pojawić określona informacja handlowa, aby nie było ono niestosowne lub nieodpowiednie.

  Adwokackie informacje handlowe muszą być wiarygodne

  Reklama Adwokacka Jak Robic To Zgodnie Z Prawem

  Zgodnie z nowymi przepisami, wymagane jest, aby informacje handlowe były wyraźnie oznaczone jako pochodzące od adwokata i umożliwiały jego jednoznaczną identyfikację. Przepisy precyzują również kwestię ponoszenia odpowiedzialności za informacje handlowe publikowane przez osoby trzecie w jego imieniu lub na jego rzecz. Dodatkowo, adwokat nie może promować żadnego produktu lub usługi osób trzecich ani składać propozycji świadczenia pomocy prawnej za pośrednictwem innych podmiotów.

  W nowych zasadach będzie dozwolone odniesienie się w informacjach handlowych do prowadzonych przez adwokata spraw, jednak pod pewnymi warunkami, takimi jak uzyskanie zgody klienta i spełnienie określonych wymagań.

  Informacja handlowa a stawka wynagrodzenia adwokata 

  Zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej wprowadzają istotne ustalenia dotyczące informacji, jakie adwokat może udostępniać. Zgodnie z nowym brzmieniem, adwokat będzie mógł informować o stawkach wynagrodzeń i sposobach ich obliczania oraz podawać informacje o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Te informacje powinny być jasne i precyzyjnie określać, czy wynagrodzenie obejmuje dodatkowe koszty, podatki i inne opłaty.

  Projekt przewiduje również, że adwokat będzie mógł informować o świadczonej pomocy prawnej poprzez oferty składane w przetargach, konkursach lub na wyraźne życzenie potencjalnego klienta. Nowy zapis ma także wprowadzić zakaz współpracy adwokatów z podmiotami, które naruszają prawo, zasady współżycia społecznego lub działają niezgodnie z zasadą godności zawodu adwokata

  Nowa rzeczywistość reklamowa a środowisko adwokackie

  Reklama Adwokata

  Tak duża zmiana w prawie jest istotna dla całego środowiska adwokackiego, które potrzebuje czasu na zapoznanie się z nowymi realiami. Prawnicy, którzy prowadzą swoje strony internetowe czy media społecznościowe mogą potrzebować pomocy w zmianie struktury reklamowej, tak aby odpowiadała ona nowym przepisom. Z obietnic Nadzorczej Rady Adwokackiej wynika, że na obecnym etapie wdrażania się w zmiany, komisja dyscyplinarna nastawiona jest na udzielanie wskazówek a nie karanie, aczkolwiek warto pamiętać, że w świecie marketingu liczy się czas. Wyprzedzając konkurencję zapewniasz sobie dużą przewagę na rynku prawniczym, dlatego warto zacząć wdrażanie zmian już teraz

  Chcesz wyprzedzić konkurencję? Pomożemy Ci!

  Jako doświadczona agencja marketingowa, jesteśmy na bieżąco z wszelkimi zmianami reklamowymi, dzięki czemu możemy zapewnić Ci skuteczną pomoc w procesie reklamowym dbając o zgodność działań z najnowszymi przepisami prawa. Specjalizujemy się w profesjonalnym prowadzeniu mediów społecznościowych i efektywnym promowaniu usług w Internecie. Z przyjemnością zajmiemy się też stworzeniem strony internetowej, jak i optymalizacją witryny pod SEO. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami wypełniając brief, a wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania reklamowe. 

  Rozwiń z nami swój biznes on-line

  Kinga Nagórna
  Autor:
  Content Manager

  Wśród moich obowiązków znajduje się współpraca z copywriterami, tworzenie contentu zgodnego z zasadami SEO oraz nadzorowanie harmonogramu publikacji treści dla naszych klientów.

  Zajmuję się również opracowywaniem strategii komunikacji marketingowej dla firm, które potrzebują pomocy w dotarciu do odpowiedniej grupy odbiorców. Badając grupę docelową oraz analizując trendy rynkowe i konkurencję, tworzę plan działań marketingowych zawierający wskazówki dotyczące wyboru skutecznych kanałów i środków komunikacji.

  Prywatnie jestem wielką fanką kawy, wspinaczek górskich i powieści kryminalnych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Imię*
  E-mail*
  Treść komentarza*